Smernice o hrupu v okolju
26. 09. 2018

V sredo, 10. oktobra 2018, bo Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) na enodnevnem simpoziju v Baslu v Švici predstavila revidirane Smernice o hrupu v okolju. Zbrani bodo predstavniki držav članic, strokovnjaki in zainteresirane strani, ki bodo predstavitev smernic dopolnili s panelnimi razpravami.

Regionalni urad SZO za Evropo je pripravil smernice za okoljski hrup za evropsko regijo kot odgovor na zahtevo držav članic na Peti ministrski konferenci o okolju in zdravju v Parmi, Italija, 2010, "razviti smernice za okoljski hrup, ki bodo obravnavale poleg hrupa prometa tudi hrup dejavnosti v prostem času in hrup vetrnih elektrarn, ki se doslej ni upošteval".

Smernice bodo podale javno zdravstvena priporočila, predvsem za primere dolgotrajne izpostavljenosti okoljskemu hrupu cestnega, železniškega in letalskega prometa, hrupu vetrnih elektrarn in hrupu, ki ga povzročajo dejavnosti v prostem času.

Povezave:

 

 

Starejša novica
   
   
Na vse novice