Ker doma nočemo graditi elektrarn na obnovljive vire, jih bomo morali v tujini
29. 12. 2020

Borut Hočevar (vir: Finance)

 

Preverili smo možnosti, ki jih ima Slovenija, če ne bo dosegla 25 odstotkov obnovljive energije. Vse različice pomenijo, da bomo s proračunskim denarjem financirali gradnjo naprav na obnovljive vire - v tujini.

Slovenija mora v letu 2020 doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Zaradi epidemije in drugih dejavnikov še ni mogoče oceniti, ali smo cilj dosegli, ugotavljajo na infrastrukturnem ministrstvu, vendar dodajajo: »Kaže, da bo potrebno dokupiti manjkajoči delež obnovljivih virov energije.«

Evropska komisija za takšne nakupe uvaja tako imenovane mehanizme sodelovanja. Država, ki s svojo proizvodnjo ne bo dosegla predpisanega deleža obnovljivih virov, bo lahko manjkajoči delež kupila v tujini. »Tega se že poslužuje na primer Luksemburg, ki deleže kupuje od Litve in Estonije,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Več možnosti za nakup deleža obnovljivih virov

Mehanizem omogoča več načinov pridobivanja manjkajočega deleža obnovljivih virov energije.

● Statistični prenosi pomenijo, da se količina obnovljive energije eni državi odšteje, drugi pa prišteje. Takšen prenos je opravljen samo evidenčno, brez pretoka energije med državama. Koliko bo takšen prenos stal, sicer ni znano, leta 2019 smo poročali, da je Luksemburg plačal 15 evrov za kilovatno uro statističnega prenosa.

● Skupni projekti so primeri, ko dve državi sofinancirata projekte za uporabo obnovljivih virov pri proizvodnji elektrike, toplote ali hladu. Sodeluje lahko tudi več držav, ki si obnovljivo energijo evidenčno razdelijo. Takšne projekte lahko spremlja čezmejni pretok energije, ni pa nujno.

Države članice lahko sodelujejo v takšnih projektih tudi z nečlanicami EU, vendar mora tako proizvedena električna energija priteči v EU.

● Skupne podporne sheme. Več držav članic lahko organizira in financira skupno shemo za podporo obnovljivi energiji. Shema lahko velja v eni ali več državah. Uporabljajo lahko različne vrste spodbud.

● Shema pri evropski komisiji. Države članice bodo lahko vplačale prostovoljne prispevke v posebno shemo, ki bo sodelovala pri vlaganjih v obnovljive vire v katerikoli državi članici, kjer bodo omogočili takšne projekte. Vlaganja se bodo prištela k deležu obnovljivih virov v državi investitorki. Država se bo lahko odločila za vstop v shemo tudi v primeru, če bodo naložbe drugod po EU bolj učinkovite kot doma.

Sodelovanje bo urejal zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov

Ministrstvu za infrastrukturo smo zastavili več vprašanj. Med drugi nas je zanimalo, kako ocenjujejo možnost oziroma nujnost uporabe takšnega mehanizma. So že opravili morebitne priprave na sodelovanje z drugimi državami?

»Za ustrezno izhodišče pogovorov in analiz o možnostih uporabe navedenih mehanizmov moramo najprej imeti podatke o rabi energije v letu 2020,« so odgovorili.

Nadaljevali so: »Skladno z direktivo o spodbujanju rabe obnovljivih virov lahko Slovenija sodeluje z eno ali več držav članic pri vseh vrstah skupnih projektov v zvezi s proizvodnjo električne energije ter energije za ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov oziroma izvede finančno vplačilo v mehanizem EU za financiranje energije iz obnovljivih virov.«

Dodajmo, da sodelovanje Slovenije z drugimi državami pri zagotavljanju deleža obnovljivih virov ureja četrto poglavje predloga Zakona o spodbujanju rabe energije obnovljivih virov energije.

 

 

Starejša novica
   
   
Na vse novice