Iniciativa za Koroške gore brez vetrnic
02. 12. 2019

Iniciativa za Koroške gore brez vetrnic (Initiative für Kärntens Berge ohne Windräder) je opozorila na resno ekološko škodo zaradi uporabe vetrne energije v Koroških gorah. Pobuda zahteva obvezno presojo vplivov na okolje za vse projekte in za vetrne elektrarne. Širitev potencialov obnovljivih virov energije ne sme nadomestiti prizadevanja za prepotrebne prihranke energije in mora biti ekološko neoporečna.

Ali lahko vetrna energija resnično prispeva k oskrbi z energijo v Avstriji, je po navedbah "Iniciative za Koroške gore brez vetrnic" vprašljivo. Do konca leta 2017 je v Avstriji obratovalo 1.260 vetrnic s skupno nazivno močjo 2.844 megavatov (IG WINDKRAFT 2018). Kljub temu lahko vetrna energija prispeva le 1,17% k energiji, proizvedeni v Avstriji (BMNT 2018: 22 PJ od 1,873 PJ).
Leta 1990 so emisije toplogrednih plinov v Avstriji znašale 78,7 milijona ton, leta 2017 pa so bile emisije za 4,1% višje pri 81,9 milijona ton. (OKOLJSKI BUNDESAMT 2018, EVROPSKA OKOLJSKA AGENCIJA 2018). Vetrna energija torej ne more nadomestiti nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v Avstriji.
Vetrne energije ni mogoče izvajati brez subvencij. V letu 2017 je bilo za obnovljive vire energije v Evropski uniji porabljenih 42,7 milijarde EUR, od tega je bilo 52,2% vloženih neposredno v sektor vetrne energije, sledila je sončna energija v višini 25,5% (WINDEUROPE 2018).
"Mnoge kmetije na podeželju se zanašajo na mehki turizem in so tako ustvarile drugo osnovo. Gradnja vetrnici bi povzročila velike izgube v turizmu - turisti želijo uživati v naravi in se bodo izognili regijam vetrnih elektrarn. «Poleg tega Christa Hintermann opozarja na velike obremenitve prebivalstva v obdobju več let.

Povezava na članek

Starejša novica
   
Novejša novica
   
Na vse novice