Svetovna zdravstvena organizacija o nevarnostih hrupa vetrnih elektrarn
24. 10. 2018

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je končno priznala, kar več let govorijo prebivalci, ki živijo v bližini vetrnih elektrarn; hrup, ki ga oddajajo, je več kot nevšečnost, je tveganje za zdravje.

Nove smernice za Evropo, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija, postavljajo nove omejitve glede količine hrupa, ki ga lahko oddajajo vetrne elektrarne. Za povprečno izpostavljenost hrupu je SZO pogojno priporočila "zmanjšanje ravni hrupa, ki ga povzročajo vetrne elektrarne pod 45 dB, saj je hrup vetrne elektrarne nad to stopnjo povezan s škodljivimi vplivi na zdravje".
 
Da bi zmanjšali vplive na zdravje, SZO pogojno priporoča, da oblikovalci politik sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu iz vetrnih elektrarn.  
 

Povezave: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf in

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf 

 

Starejša novica
   
Novejša novica
   
Na vse novice