Raziskava potencialnega vpliva načrtovanih vetrnih elektrarn Dolenja vas 2 in 3 na ptice
09. 01. 2019

Objavljamo prejeto raziskavo "Raziskava potencialnega vpliva načrtovanih vetrnih elektrarn Dolenja vas 2 in 3 na ptice".

Objavljamo prejeto raziskavo opravljeno s strani: Jančar, T. (2018): Raziskava potencialnega vpliva načrtovanih vetrnih elektrarn Dolenja vas 2 in 3 na ptice. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana.
Raziskava je bila opravljena na osnovi naročila  naročnika: Alpen Adria Energie GMBH, KötschachMauthen, Koče-Muta, Avstrija & GAMIT d.o.o., Varpolje, Rečica ob Savinji, ki predvidevaj umestitev ene  vetrne elektrarne  na območju Griškega polja, v neposredni bližini obstoječe vetrnice.Načrtovana vetrnica  bi bila sestavljena iz stebra višine do 120 m z rotorjem premera do 100 m. 
Širitev elektrarn naj bi šla v dveh fazah. Najprej se načrtuje postavitev ene vetrnice, v naslednji fazi pa se načrtuje zaenkrat neznano število vetrnic na območju, ki je severo zahodno od obstoječe vetrnice.
 
Drugo poročilo o potencialnem vplivu vetrne elektrarne VE 2 Dolenja vas sta naročila :
AAE d.o.o. ter AAE VENTUR, proizvodnja gradbeništvo, energija, d.o.o. Izvajalca  poročila sta:
Dr. Davorin TOME, Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana - Slovenija ter Mag. DR. Andreas TRAXLER, BIOME - Tehnični biro za biologijo in ekologijo, Lorenz Steiner-Gasse 6, 2201 Gerasdorf pri Dunaju, Avstrija.
 
Zanimive ugotovitve o vplivih vetrnih elektrarn na ptice.

Dokumenta sta na voljo tukaj:
Elaborat Jancar 2018 VE Dolenja  vas 2 in 3 ptice
Elaborat NIB BIOME ptice
   
Na vse novice