New Delhi: Slaba novica za svetovni sektor obnovljivih virov energije
06. 05. 2019

Po skoraj dveh desetletjih močne letne rasti, so obnovljivi viri energije po vsem svetu leta 2018 dodali toliko neto zmogljivosti kot leta 2017. Nepričakovano izravnavanje trendov rasti, ki vzbuja zaskrbljenost glede doseganja dolgoročnih podnebnih ciljev.

Leto 2018 je bilo prvič po letu 2001, da se rast obnovljivih virov energije iz leta v leto ni povečala. Po zadnjih podatkih Mednarodne agencije za energijo nove neto zmogljivosti sončnih ,vetrnih, hidroelektrarn, bioenergije in drugih obnovljivih virov energije so se v letu 2018 povečale za približno enako kot prejšnje leto (180 gigavatov (GW)). Za doseganje ciljev Pariškega sporazuma je treba v obdobju od 2018 do 2030 v povprečju vsako leto povečati dodane zmogljivosti za obnovljive vire energije za več kot 300 GW. Vendar zadnja analiza kaže, da svet ne počne dovolj. Lani so se emisije CO2, povezane z energijo, povečale za 1,7 odstotka na zgodovinsko najvišjo vrednost 33 gigaton. Kljub 7-odstotni rasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije so se emisije iz energetskega sektorja povečale na rekordno raven.

Povezava je na voljo TUKAJ!

 

 

Starejša novica
   
Novejša novica
   
Na vse novice