Analiza smernic za DPN PVE Zajčica

Pridobili smo dokument Analiza smernic za DPN PVE Zajčica, ki so ga lahko ogledate na tej povezavi.